header foto
Algemeen

De laatste loodjes!

Nieuws afbeelding 23-5-2020
Bijna is het zover! Na 2,5 jaar hard werken door héél veel leden van HCB, THC en VHC, vragen we jullie op 29 mei de fusie af te ronden zodat onze nieuwe club uit de startblokken kan. We hopen natuurlijk dat zoveel mogelijk leden de fusie zullen steunen. Dat is enorm belangrijk voor het draagvlak van Hockeyclub Delta Venlo, maar natuurlijk ook voor onze positie in de richting van partijen als de KNHB, onze sponsoren, de gemeente en de provincie. In dit laatste fusiebulletin vóór de Bijzondere Algemene Ledenvergadering geven we een korte update over de stand van zaken en kijken we vast vooruit naar de start van de competitie.
Bij de vergaderstukken voor de ALV hebben we de stand van zaken per 8 mei met jullie gecommuniceerd. Hierop zijn de volgende aanvullingen te geven:

ACCOMMODATIES IN RELATIE TOT DE FUSIE
 • Hockeycomplex HCB
  Zoals bekend zal het clubhuis van HCB niet aan de gemeente, maar aan een derde partij worden verkocht. Hierbij wordt ook gekeken naar verkoop van de kleedlokalen en de velden die in eigendom zijn van gemeente Venlo. De gesprekken hierover met de gemeente en met mogelijke gegadigden verlopen positief en constructief. Hierbij wordt natuurlijk rekening gehouden met het feit dat de fusieclub nog van deze accommodatie gebruik blijft maken totdat de veldcapaciteit op sportpark Vrijenbroek op orde is. De gemeente heeft opnieuw aangegeven zich optimaal in te zullen spannen om zowel verkoop als herbestemming van sportpark Maassenhof mogelijk te maken, gezien de gezamenlijke belangen van gemeente en Hockeyclub Delta Venlo.
   
 • Hockeycomplex THC / Hockeyclub Delta Venlo
  De werkgroep Accommodatie heeft de belangrijkste informatie voor aanpassing van het ontwerp en het programma van eisen ontvangen (bijdrage gemeente, fiscale aspecten e.d.), maar het zal mogelijk net niet lukken om al tijdens de ALV’s van 29 mei een gedetailleerder ontwerp te laten zien. We zullen daar in de vergadering natuurlijk wel het een en ander over vertellen. Voor dit moment is echter belangrijk dat de essentiële onderdelen uit het programma van eisen gewoon overeind kunnen blijven. 
   
 • Hockeycomplex VHC
  Geen bijzonderheden ten opzichte van de vorige update.
EXPLOITATIEBEGROTING EN BALANS
Bij de eerste zending van de grote hoeveelheid stukken voor de ALV hebben jullie de exploitatiebegroting en beginbalans van Hockeyclub Delta Venlo nog gemist. Het heeft iets langer geduurd omdat we nog niet de beschikking hadden over de laatste financiële informatie vanuit de gemeente. De financiële stukken met toelichting zijn op dit moment beschikbaar en in te zien via de clubsite (VHC en HCB) of via de toegestuurde link (THC).

HOCKEYTECHNISCHE ZAKEN
 • Trainingen en teamindeling jeugd en jongste jeugd
  Alle jeugd en jongste jeugdteams trainen nog tot en met vrijdag 5 juni door op hun eigen vereniging. Vanaf maandag 8 juni starten we met kennismakingstrainingen en selectietrainingen voor deze categorieën. Achter de schermen zijn we druk bezig met het opzetten en inplannen van deze trainingen. De bedoeling is dat iedereen één keer per week gaat trainen in de nieuwe lijn. Meer informatie over deze trainingen en hoe het teamindelingsproces er uit gaat zien volgt in de week van 1 juni. We communiceren nu alvast de globale planning, zodat hier rekening mee gehouden kan worden:  (Let op! Het gaat hier om de categorie-indeling van volgend jaar!)
  • Maandag: Jongens A en meisjes A
  • Dinsdag: Meisjes B
  • Woensdag: Jongste jeugd en Jongens B
  • Donderdag: Jongens C en meisjes C
  • Vrijdag: Jongens D en meisjes D
    
 • Trainingen en teamindeling senioren
  De recreatieve seniorenteams trainen voorlopig nog in dezelfde samenstelling verder. Aan de teamindeling wordt hard gewerkt. De aanvoerders ontvangen op korte termijn een uitnodiging om de indeling te bespreken met de andere aanvoerders.
Tenslotte
We naderen het einde van een lang, spannend en zéér intensief fusieproces. Een proces waarbij de stuurgroep kon rekenen op de belangeloze en tomeloze inzet van heel veel vrijwilligers van HCB, THC en VHC. Daarnaast zijn we ontzettend dankbaar voor de bedrijven en adviseurs die ons gedurende het fusieproces in natura hebben gesponsord. Zonder hen waren we nooit zover gekomen!

Al met al zijn er voor menigeen heel wat (vrije) uren in gaan zitten. We hopen dan ook dat deze inzet door de komende ledenvergaderingen wordt beloond met een krachtige steun aan de oprichting van onze nieuwe hockeyvereniging: Hockeyclub Delta Venlo!

IN ÉÉN WOORD: BEDANKT!

Marijke van der Aar - Ben Aldewereld - Bart Allers - Rik van Baal - Jeroen Bakkers - Edgar de Beule - Klaas Beurskens - Mat den Biesen - Johan van den Bogaerd - Niels Boots - Charlotte Cornet - Jikke Cornet - Viviënne Curvers - Stef Doensen - Jacques Dohmen - Geert van Eijk - Henri Elbersen - Juulke Engels - Florian Faassen - Wilmgard Gerbrands - Remco Hartgers - Arno den Hartog - Marese Hasselmann - Ellen Hawinkels - Henny Hendrickx - Colette Zinken - Leopold Hermans - Theo Houba - Marc de Jong - Lard Joordens - Bert van Kempen - Jeroen Kessels - Maurice Klaassens - Milou Knippen - Bram Kuipers - Oliver Kurtz - Sophie Kustermans - Caspar Laumans - Nieke Laumans - Ruben Linssen - Marian Linssen - Pim Lommen - Sandor Marks - Luc Meerts - Martin Nooijens - Jeroen Oehlen - Claire van Oijen - Hans Peelen - Raoul Peulen - Thijs Pubben - Frank Raemakers - Peter Renkens - Peter van Rijn - Ad Roest - René Sanders - Erik Schreurs - Milou Segers - Chantal Simons - Stefan Smets - Patrick Smets - Bas van Soest - Germaine Steijn - Ruud Stikkelbroeck - Rob Thijssen - Marco Titulaer - Moon Traa - Marjolein Uphoff - Gayco van Meel - Annemarie van Soest - Guido Verburg - Lotte Verdellen - Joris Verhoeckx - Jan-Peter Versleijen - Koen Verstraelen - Jannet Ververgaard - Alexander Vervoort - Thomas Vossen - Floor Vossen - Joep Vostermans - Roel Vrijmoed - Ron van Weerdt - Rogier van Went - Marcel Wielaard - Suzan van den Winkel - Renskje de Wit - Cas van Zwamen
Voor meer informatie, vragen, suggesties en opmerkingen: bezoek de website of mail ons op [email protected].
 
Bekijk www.hockeyinvenlo.nl

Agenda

Nog geen agenda punten.

Contact

Adres
Louisenburgweg 5,
Sportpark Herungerberg,
5916 NA VENLO
T: 077-3512724
[email protected]

Postadres VHC
Postbus 567
5900 AN VENLO